NATIONAL UNITY DAY 2022

School observed Sardar Vallabhai Patel Birthday celebration &  The Rashtriya Ekta Divas (NationalUnity Day) on 31st October.  Mr. UPENDRA K.R – Founder & Artistic Director- … Continue reading NATIONAL UNITY DAY 2022